پارچ و بطری

پارچ و بطری برای نگه داری آب در یخچال بسیار کاربرد دارد. همچنین از پارچ برای مهمانی ها و مراسمات خود جهت سرو انواع نوشیدنی استفاده کنید.

تضمین قیمت؛ تضمین کیفیت تنها یک شعار نیست

فروشگاه اینترنتی رستاشاپ